Vilkår & Salgsbetingelser Funduro AS
Organisasjonsnummer: 926 575 074


 

Disse vilkår og salgsbetingelser (heretter «Vilkår & Betingelser») regulerer alle kjøp og salg av turer, reiser, tjenester og produkter mellom Funduro AS, org.nr : 926 575 074 heretter kalt “Funduro” “vi” eller “oss”, og Kunden, heretter kalt “du”, eller “deg”.
Disse vilkårene, sammen med din bestilling, bekreftet av en skriftlig bestillingsbekreftelse og/eller spesifisert faktura og betalingsplan, utgjør hele kontrakten mellom deg og Funduro.

Ved å gjennomføre en bestilling hos Funduro via våre hjemmesider www.funduro.no, per e-mail på bestilling@funduro.no , eller via vår side på Facebook (Facebook.com/FunduroAS) godtar du å være bundet av disse «Vilkår og Betingelser». Disse vilkårene påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Hvis du ikke godtar å være bundet av vilkårene og betingelsene, vennligst ikke gjennomfør en bestilling med Funduro AS.

Om du bestiller en tjeneste fra oss går vi ut ifra at du har lest og godkjent disse vilkårene og betingelsene.

Ingen ansatt eller representant for Funduro er autorisert til å frafalle våre vilkår og betingelser, eller krav som er fastsatt i de lover og forskrifter Funduro opererer under.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkår og betingelser fra tid til annen uten varsel. Det er ditt ansvar å lese igjennom den nyeste versjonen av våre vilkår og betingelser på vår hjemmeside før du gjennomfører din bestilling. Alle endringer i vilkårene og betingelsene vil være effektive fra det tidspunktet de publiseres på vår nettside, og gjelder for enhver ordre som gjennomføres fra publiseringdatoen og fremover. Selv om vi forsøker å sikre at all informasjon på vår nettsider er oppdatert og nøyaktig, frasier Funduro seg ethvert ansvar for tap, direkte eller indirekte, som skyldes bruk av eller tillit til slik informasjon.

For alle turer og tjenester levert av Funduro tar vi forbehold om endringer i reisedatoer og tider. Kunder vil bli varslet om alle endringer i turdatoer og tider via e-postadressen som er oppgitt på bestillingen, eller telefonnummeret som er registrert på denne. Derfor er det ditt ansvar å sikre at du gir oss din nyeste e-postadresse og telefonnummer. Det er også ditt ansvar å sørge for at vår e-postadresse bestilling@funduro.no ikke havner i ditt spamfilter, da denne vil bli brukt til å sende deg all informasjon tilknyttet din bestilling.

 

Generelle vilkår
For å gjennomføre et kjøp på www.funduro.no, per e-mail på bestilling@funduro.no eller facebook.com/FunduroAS må du ha fylt 18 år, ha minst A2 førerkort for motorsykkelturer og klasse S for snøscooterturer.
Middels kjøreerfaring(motorsykkel) gjelder dog kun ved bestilling av Sápmi fish and ride tur til Finnmark. Andre turer er rangert etter kjøreerfaringer fra nybegynner.
Du må også ha et kredittkort fra et større kortselskap (Visa, Mastercard, e.l.). Ingen debet- og/eller forhåndsbetalte kort godtas.

Ved å gjennomføre en bestilling på www.funduro.no, per e-mail på bestilling@funduro.no eller Facebook.com/FunduroAS godtar du våre vilkår og betingelser som beskrevet i vår nettsider eller på e-mail og ethvert annet dokument du signerer. Om du bestiller for flere enn deg selv er du ansvarlig for å videreformidle våre vilkår og salgsbetingelser til de du bestiller for/gruppen du bestiller for. Du erkjenner at du hadde en mulighet til å lese hele avtalen før du signerte. Du erklærer at du har et gyldig førerkort som autoriserer deg til å betjene kjøretøyet du benytter deg av for hele reiseperioden. Funduro er ikke ansvarlig for tap som følge av nektelse av å godkjenne/godta ditt førerkortet. Du erklærer at du har tilstrekkelig dekning av reise- og medisinsk forsikringsdekning for hele leieperioden.

Forbrukerkjøp er regulert av forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven, kredittloven og pakkereiseloven.

Når disse vilkårene og betingelsene krever skriftlig godkjenning, er dette kravet oppfylt når slik godkjenning sendes via e-post eller andre digitale medier Funduro AS bruker.


 

1. Parter
Selger: Funduro.As
Organisasjonsnummer: 926 575 074
Email: bestilling@funduro.no

Kunden: Personen som er identifisert som kunde på bestillingen, er ansvarlig for å gi korrekte personalia, gyldige e-postadresser og telefonnumre, samt sørge for at vår e-postadresse ikke havner i spam mail.

 

2. Gjennomføring av bookinger/kjøp på vår hjemmeside www.funduro.no, e-mail bestilling@funduro.no eller Facebook.com/FunduroAS
Bestillinger kan gjennomføres slik:

Email: bestilling@funduro.no / via fanen øverst på vår hjemmeside "bestill opplevelse her"
Informasjonen vi trenger er :
Antall deltakere du bestiller for, navn på alle, kopi av førerkort, oppdatert e-mail adresse og telefonnummer på samtlige deltakere.
Hvilken tur/vare du bestiller

Ved bestilling av en tur må du oppgi din e-post adresse og ditt (mobil) telefonnummer. Det er viktig at din kontaktinformasjon er korrekt og oppdatert, da det er vår eneste måte å komme i kontakt med deg på, for å gi deg beskjed om viktige endringer vedrørende din ordre.

 

3.1 Ansvar, Bestillings- og Avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert/mottatt hos oss på E-mail bestilling@funduro.no , vår hjemmeside eller på vår facebookside FunduroAS (og din bestilling ikke avviker fra vilkårene som er tilbydt) og vi utsteder/sender deg en skriftlig bekreftelse på din bestilling. Les nøye gjennom bestillingsbekreftelsen når du mottar den, for å forsikre deg om at bekreftelsen er i overensstemmelse med din bestilling. Vennligst oppbevar bestillingsbekreftelsen din. Den som utfører en bestilling for en gruppe står ansvarlig for hele bestillingen. Bestiller du for en gruppe er det ditt ansvar å sørge for at alle i gruppen har lest våre vilkår og salgsbetingelser, og godkjent disse.

Hvis din bestillingsbekreftelse inneholder produkter og/eller tjenester som ikke samsvarer med din bestilling eller vilkårene i vår nettbutikk, må du snarest gi oss beskjed.

Funduro forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å begrense bestillingsmengden på en vare/tjeneste og/eller nekte service til enhver kunde. Bekreftelse av informasjon kan være nødvendig før du aksepterer en bestilling. Ved å legge inn en kredittkortordre, gir du Funduro tillatelse til å kontakte banken din for å bekrefte navn og adresse.

 

3.2 Din erklæring/representasjoner
Ved å gjennomføre en bestilling på www.funduro.no, e-mail bestilling@funduro.no eller på vår facebookside FunduroAS godtar du våre vilkår og betingelser, samt erklærer/representerer at

Du er minst 18 år og har god medisinsk helse

Du forstår at ulike risikoer er involvert i/med motorsykkelturer/snøscooterturer

Du har erfaring på motorsykler, både mtp størrelse og vekt for å betjene motorsykkelen/kjøretøyet på en sikker måte.

Du ikke vil betjene motorsykkelen uten å ha en E godkjent hjelm på

Du har et gyldig førerkort som gir deg tillatelse til å betjene kjøretøyet du bruker for hele reiseperioden/turen

Du forplikter/representerer at førerkortet/lisensen kvalifiserer deg til å kjøre motorsykkel i landet hvor du har permanent opphold med samme rangering som motorsykkelen

Du ikke er under påvirkning av rusmidler eller noe reseptbelagt eller reseptfritt legemiddel som kan svekke din evne til å betjene motorsykkelen/snøscooter.

Du har et gyldig kredittkort med den nødvendige dekningen for din depositum eller lignende. (Ingen debet- eller forhåndsbetalte kort godtas).

Du erklærer at Funduro ikke skal være ansvarlig for tap som følge av vår (kjøretøyseier) nektelse av å godkjenne/godta ditt førerkortet og/eller kredittkortet/betalingsmåte.

Du pakter og erklærer at du har tilstrekkelige nivåer på din reise og medisinsk forsikring for hele leieperioden.

 

3.3 Betaling
Betaling av ditt kjøpt kan gjøres ved bruk av kredittkort eller ved bankoverføring (Merk: ingen debetkort og/eller forhåndsbetalte kort godtas). Når din bestilling er bekreftet gir du Funduro tillatelse til å belaste kortet/kortene dine i henhold til den angitte betalingsplanen nedenfor. Du autoriserer Funduro også til å gjennomføre eventuelle belastninger på kortet/kortene dine som av en eller annen grunn er avvist. Når bestillingen din er bekreftet, vil kortkontoen din belastes som angitt nedenfor, eller hvis du betaler via bankoverføring, forfaller betaling etter planen nedenfor. Unnlatelse av å overholde den angitte betalingsplanen, eller hvis kredittkortselskapet avviser de aktuelle belastningene, forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling.

Depositum på 5000 norske kroner per reisende skal betales ved bekreftelse av din bestilling. Dette gjelder kun turene som varer i mer enn en (1) dag. Betaler du med faktura og/eller bankoverføring skal depositum betales innen to dager etter du mottar bekreftelsen.

Betaling via bankoverføring

Alle avgifter ifm. Bankoverføring dekkes av kunde.

Bedriftens navn: Funduro AS

Bank: DNB

Kontonummer: 1506 57 84456

 

3.7 Avbestilling og uteblivelse
Påmeldingsgebyr/reservasjon på 5000 norske kroner refunderes ikke. Depositum dekker administrasjons-kostnader, gebyrer og kostnader forbundet med oppfyllelse av din bestilling (, kjøretøy,overnattingsted, etc.). I tilfeller ved sykdom og du har legeerklæring vil dette dekkes av din avbestillings- eller reiseforsikring (fratrukket egenandel).

For turer som avbestilles av deg 12 dager eller senere før avreisedato, er du forpliktet til å betale hele totalbeløpet i henhold til din bestillingsbekreftelse. ??

NB: Hvis hele bestillingsbeløpet ikke er betalt innen 3 uker før avreise, anses reisen som ikke betalt, og bestillingen din blir kansellert. Eventuelt beløp som allerede er betalt, refunderes ikke, og vi forbeholder oss retten til å belaste et avbestillingsgebyr

 

3.8 Kjøpers ansvar
Ved bestilling av en av våre turer reiser og bruk av våre kjøretøy, bekrefter du at du forstår at kjøring av et motorisert kjøretøy innebærer risiko, samt at alle deltar og/eller kjører på egen risiko, og at arrangørene og deres partnere ikke kan saksøkes eller på annen måte holdes ansvarlig for ulykke, tap eller skade under den tilknyttede reise eller turen.

 

3.9 Leie av en av våre produkter/kjøretøy og depositum/reservasjon
Funduro forbeholder seg retten til å kansellere din bestilling. Dette kan være nødvendig på grunn av uventede og/eller uforutsigbare hendelser. I slike tilfeller vil Funduro gi deg beskjed så fort som mulig, enten per email eller per telefon.

Når du henter/vi leverer en av våre produkter/kjøretøy du har bestilt, må et depositum «reserveres» på ditt kredittkort før du får utlevert din bestilling. Depositumbeløpet vil variere avhengig av hva du har bestilt, men vil normalt være i størrelsesorden 500kroner – 5000 kroner.
Depositumet vil bli refundert og/eller frigjort i sin helhet, forutsatt at du returnerer produktet/kjøretøyet du har leid ubeskadiget. Merk: Funduro godtar ikke debet- eller forhåndsbetalte kort

 

3.10 Endringer i turprogrammer og avbestillinger
Turene blir organisert på sesongbasert basis og der sesongavvik og/eller værforhold og/eller myndigheters forskrifter og/eller reisebegrensninger krever endringer i turdatoer, ruter og overnattingssteder, vil reiseruten justeres tilsvarende med alternative datoer.

Du løper da en risikoen for at de reisedatoer du har bestilt kan bli kansellert eller flyttet inntil 1-2 uker fremover eller bakover, avhengig av tilgjengeligheten av kjøretøy/overnattingsplass. Videre forbeholder Funduro AS seg retten til å kansellere, omplanere eller slå sammen din tur med en annen planlagt tur i tilfelle det ikke er nok deltakere på din tur for å gjøre den økonomisk forsvarlig. I slike tilfeller, hvis du ikke kan delta på grunnlag av nye turdatoer, vil din bestilling bli vurdert som kansellert, og du får refundert de eventuelle betalinger du har betalt.

Eventuelle kjøp, reservasjoner eller innkvartering du bestiller før reiseplanen for turen din er bekreftet, gjøres på egen risiko. Videre er vi ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser, ombestilling og/eller kansellering av flyreiser.

 

3.11 Kanselleringer
I tilfelle vi må kansellere turen du har bestilt, vil du og alle turdeltakere bli varslet av oss, og du vil bli tilbudt en alternativ guidet tur og/eller tour datoer. Hvis du ikke aksepterer dette tilbudet, refunderer vi din innbetalingen i sin helhet, som vil utgjøre fullt oppgjør, og Funduro AS vil bli fratatt alt ansvar knyttet til din bestilling. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ekstra kostnader eller tap som påføres deltakerne på grunn av en turavbestilling. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kostnaden for forhåndsbetalte flybilletter, hotellreservasjoner eller bilutleie. Det kan oppstå situasjoner som gjør det nødvendig for oss å kansellere, flytte eller utsette en planlagt tur, endre ruteplaner , turledere og andre reisearrangementer. I så tilfelle tar Funduro ikke ansvar eller ansvar for eventuelle tap, utgifter eller ulemper.

 

3.12 Retningslinjer for flybillett
Vår hovedpolicy er at alle guidede turer/ tjenester selges uten flybillett. Det er kundens ansvar å sørge for flybilletter tur/retur til spesifisert flyplass. Dette vil da enten være Lakselv eller Alta flyplass da det er der vi henter våre kunder. Dette vil vi opplyse kunden om ved en bestilling.

 

3.13 Ansvar
Vi er ansvarlige for å fremskaffe tjenestene spesifisert i ditt turprogram. Selv om vi nøye velger våre leverandører, kan ikke vi holdes ansvarlige for eventuelle situasjoner som oppstår mens du er i deres lokaler. Vi er ikke ansvarlige for ulykker og kan ikke holdes ansvarlige på noen måte for noen hendelser i forbindelse med tredjeparts avtale eller deltakernes handlinger i forbindelse med turer/produkter arrangert av en tredjepart, noe som kan føre til skade, død eller annen skade på klienten, hans/hennes eiendom, eller hans/hennes familie, arvinger eller tilgodehavende. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller endringer i tidsplanen eller andre eller andre forhold som kan oppstå på turen.


 

3.14 Kjøretøyforsikring og deking
Alle våre kjøretøy er er full kasko forsikret, brann, tyveri og ansvar. Egenandel ved skade Nok 10.000.-

Utover de forsikringsordninger som følger iht. leieavtalen for kjøretøyet, er du som fører av våre kjøretøy ansvarlig for alle skader eller tap du forårsaker kjøretøyet og andre. Med kjøretøyet følger en forsikringspolise (“Policy”) som dekker motorsykkel-ansvarsdekning for personskade og materielle skader til tredjepart med dekningsgrenser som ikke er høyere enn minimumsbeløpene som er angitt i lovene om finansiell ansvarsforsikring i Norge hvis lover er omfattet av skaden. Dekningen under policyen er ugyldig hvis du som leier kjøretøyet gir kjøretøyet til en uautorisert sjåfør eller på annen måte vesentlig bryter denne avtalen; eller hvis du ikke samarbeider i en tapsundersøkelse eller inngi en rettidig og nøyaktig hendelsesrapport.

Du forstår at forsikringsdekning ikke gjelder når kjøretøyet betjenes av andre enn leietakeren, eller hvis leietakeren betjener kjøretøyet mens han/hun er påvirket av alkohol eller rusmidler, og at leietaker vil være personlig ansvarlig for alle krav og skader som følge av slik handling.

 

3.15 Reise- og Syke-/Personforsikring
For å delta på våre turer må du du ha gyldig reise- og/eller syke-/personforsikring. På grunn av risikoen forbundet med å kjøre et motorisert kjøretøy, anbefaler vi at Du kjøper tilstrekkelig reise-, helse- og ulykkesforsikring med utvidet dekning for turen, samt avbestillingsforsikring. Og husk: Alle krav skal rettes til ditt individuelle forsikringsselskap, ikke til Funduro AS.

 

3.16 Turledere/guider
Turlederene/guidene dine er der for å hjelpe deg mens du er på tur, og vil gjøre sitt beste for å sikre at hver deltaker får mest mulig ut av deres turopplevelse. Det er ekstremt viktig for alle deltakere å høre nøye på turledernes/guidens sikkerhets- og kjøreruter, for å sikre de beste kjøreforhold for gruppen.

 

3.17 Værforhold
Funduro forsøker å planlegge sine turer på en tid av året når været i turområdet/kjøreruten er godt egnet for motorsykkelkjøring og/eller snøscooterkjøring. Mange turer går gjennom områder der værforholdene kan forandre seg veldig raskt. Funduro kan ikke holdes ansvarlig for ubehagelige eller uegnede værforhold, og ingen refusjon gis på grunn av slike forhold.

 

3.18 Følgebil/ATV
For turer som har en følgebil/ATV, tilbyr vi plass til bagasjen din. Kjøretøyet vil da også ha verktøy, førstehjelpsutstyr og en ekstra motorsykkel. Følgebilen vil kunne transportere kunder i en nødsituasjon (ikke ved alvorlige skader, da benyttes nødetatene) eller ved mekaniske feil.

 

3.19 Alkohol og rusmidler
Funduro følger en streng “Ingen alkohol- og/eller rusmidler» politikk under de delene av våre turer mens «vi kjører». Videre oppfordrer vi til ansvarlig alkoholinntak når deltakerne ikke kjører.

 

3.20 Manglende overholdelse av trafikkregler og Funduros regler og forskrifter
Alle som deltar på våre turer må godta at turlederen har myndighet til å utelukke deltakere som er en fare for seg selv eller andre. Hvis du ikke følger trafikkregler og/eller Funduros regler og forskrifter, har vi rett til å kansellere Din tur og sikre kjøretøyet du har leid, hvorpå du ikke har rett til å kreve erstatning for dette.

 

3.21 Hjelm
Det er ditt ansvar å sørge for at Din hjelm(er) er godkjente. Hjelmen skal tilfredsstille internasjonale ECE-krav. Merket med bokstaven E.

 

3.22 Lagring
Før tur vil Funduro sørge for oppbevaring av bagasje mens du er på tur. Du lagrer din bagasje på egen risiko. Funduro er ikke ansvarlig for tapte eller stjålne gjenstander.

 

3.24 Drivstoff og olje
Drivstoff- og oljekostnader er inkludert på alle guidede turer.

 

3.25 Ansvar for skader eller tap av kjøretøy; Rapportering til politiet.
Hvis du som fører av våre kjøretøy er involvert i en ulykke, er du forpliktet til å kontakte turlederen umiddelbart. Ved personskade ring det lokale nødtelefonnummeret 112. Forsikre deg om at alle involverte får hjelp og/eller det tilsyn de trenger, og sørg for å få politirapport om hendelsen. Sikre dokumentasjon og ta bilder fra ulykken, involverte personer, kjøretøyer osv. MERK: All skade på våre kjøretøy blir automatisk ansett som leietakers ansvar hvis det ikke fremskaffes en “politirapport” fra ulykken/hendelsen.

 

3.26 Dine rettigheter ved skader/ulykker på motorsykkel og/eller snøscooter.
Hvis du blir påført skade av en annen person eller kjøretøy og hendelsen ikke er ditt ansvar, vil funduro forsøke å gi deg et nytt kjøretøy så snart som mulig. Ved personskade er det ditt ansvar å sørge for at du har alle nødvendige forsikringer og vet dekningen av forsikringen da Funduro AS kun står ansvarlig for våre egne sykler og dens forsikringer.

 

3.27 Tilstand og retur av kjøretøy.
Du må returnere kjøretøyet til ledere/guider av Funduro , på datoen som er spesifisert i bestillingsavtalen for turen, og i samme stand som du mottok det, bortsett fra vanlig slitasje.

 

3.28 Spesielle behov/matallergier
Hvis du har spesielle behov/ønsker for din reise, vennligst kontakt Funduros kundeservice, på bestilling@funduro.no ,slik at Funduro kan forsøke å imøtekomme dine spesifikke behov.

 

4. Informasjon gitt på hjemmesiden/Fotografering/Filming
Hjemmeside

Vårt nettsted kan inneholde lenker til andre nettsteder som eies og drives av tredjepartsleverandører og andre tredjeparter (heretter referert “Eksterne nettsteder”). Du erkjenner at Funduro ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av eller innholdet på eller gjennom et eksternt nettsted. Ta kontakt med nettstedsadministratoren eller nettmasteren for de eksterne nettstedene du har noen bekymringer angående slike lenker eller innholdet på disse nettstedene.
Vi forsøker å gi våre kunder så nøyaktig informasjon om våre turer/ tjenester som mulig. Vi frasier Oss imidlertid typografiske eller tekniske feil i tekst, priser og bilder som kan oppstå, noe som kan føre til en situasjon der vi ikke kan levere i henhold til informasjonen som er tilgjengelig på vår hjemmeside, facebookside, annonser, markedsføring eller annet materiale.
Bildene, logoene, copyrights og varemerkene på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, bilder, lyd eller video, antas å være i det offentlige rom eller brukes med tillatelse fra det respektive varemerke- eller copyright innehaver. Informasjonen og bildene på dette nettstedet kan ikke brukes på noen måte eller til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Funduro.As eller den offisielle innehaveren av copyright eller varemerket. Funduro er ikke ansvarlig for det spesifikke innholdet og/eller bildene på eksterne nettsteder. Ta kontakt med Funduro hvis du har spørsmål eller bekymringer angående eksterne nettstedets innhold.


Fotografering/Filming
Alle bilder og/eller videoer tatt av en av våre guider/turledere under våre turer kan bli publisert av Funduro AS. Med mindre annet er avtalt skriftlig, erkjenner kunden at alle bilder og/eller videoer tatt under turene våre kan vises offentlig på våre sosiale medier som Instagram, Facebook, hjemmeside og så videre.
Videredistribusjon av våre bilder og/eller videoer, eller bruk av våre bilder og/eller videoer er ikke tillatt uten tillatelse. Funduro AS selger ikke eierskapet eller opphavsretten til et bilde og/eller en video, men bare lisensen til å bruke det. Du kan bruke Funduro AS sine bilder til personlige prosjekter. Du kan ikke leie, selge eller distribuere, publisere eller bruke for noen kommersielle eller offentlige formål noen av Funduro AS sine bilder med mindre vi har godkjent det. Du har ikke lov til å bruke Funduro AS sine bilder/videoer på noen måte som plasserer bildet/videoen eller personer i bildet/videoen i dårlig lys. Du har ikke lov til å bruke noen av Funduro AS sine bilder/videoer på noen måte som anses som bakvaskende, ærekrenkende, uanstendig eller ulovlig.

 

5. Prissetting
Prisene inkluderer alle skatter og avgifter om ikke annet er spesifisert. Den totale kostnaden for kjøpet ditt vil vises på ordrebekreftelsen, underlagt bestemmelsene nedenfor.
 

6. Forsinkelsesgebyrer
Betalinger som ikke er innbetalt ved forfallsdato, vil kunne belastes renter med en rentesats på 1,5% per måned, eller med den maksimale gjeldende rettssatsen, hvis forskjellig.

 

7. Levering og endringer
Reisen, tjenestene og produktene vil bli levert på den måte, på stedet og på det tidspunktet som er angitt i bestillingsbekreftelsen, med forbehold om endringer som angitt i punkt 3.10 ovenfor.

 

8.Angrerett
Angre- og avbestillingsrett gjelder ikke for tidsbegrensede/fastsatte datoer produkter/tjenester, for eksempel turer, reiser og/eller servicetjenester. For vilkår om kansellering, se avsnitt 3.11

 

9. Personlig informasjon
Vi samler, behandler og bruker kun den personlige informasjonen du gir til oss som er nødvendig for oss å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. I tilfeller der vi behandler personlige opplysninger til andre formål, for eksempel å sende deg detaljer om spesialtilbud, gjøres dette kun når du har samtykket det. Før du samtykker, vil du bli informert om hvilken informasjon som brukes og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre en kredittsjekk av deg. Du autoriserer oss til å gjøre en kredittsjekk og du godtar å gi oss den informasjon som er nødvendig for å gjøre dette, inkludert ditt passnummeret og/eller personnummer, eller tilsvarende for å verifisere at kundene våre er over 18 år, og at de som skal delta som førere av kjøretøy, er over 18 år.

Din personlige informasjon vil kun bli utlevert til andre når:

Du har samtykket til slik utlevering, eller

Når det er nødvendig for oss å oppfylle vår avtale med deg, eller

Når det kreves av loven

Hvis du har spørsmål om personlige data knyttet til deg, eller ønsker å utøve din rett til å sperre eller slette slike data i henhold til personopplysningsloven, vennligst kontakt oss via mail info@funduro.no

 

10. Force majeure
Hvis gjennomføringen av din bestilte tur blir hindret eller forhindret (eller etter Funduros mening vil sannsynligvis bli hindret eller forhindret) av krig, fiendtligheter, blokkering, is, værforhold, arbeidskonflikter, streik, tilbakeholdenhet av prinser, herskere eller mennesker, beslag under lovlig prosess, sammenbrudd av kjøretøyer, sykdom, pandemi, overbelastning, lokale og/eller nasjonale myndighetsbestemmelser og/eller begrensninger, reiseforskrifter og/eller begrensninger eller annen årsak overhodet, kan Funduro kansellere Din planlagte tur uten ansvar for refusjon av eventuelle betalinger eller gebyer betalt på forhånd.

 

11.Tvister
Klager rettes til selger innen rimelig tid.
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

 

12. Bekreftelse for Vilkår & Salgsbetingelser
Ved å bekrefte en ordre hos Funduro på www.funduro.no, per e.mail på bestilling@funduro.no eller på vår facebookside aksepterer du våre Kjøpsvillkår og Betingelser, og erklærer at du fullt og helt forplikter deg til følgende “Vilkår & Salgsbetingelser"

 

© Funduro AS |Org.nr. 926575074 | E-mail: info@funduro.no |  Tlf. 40337706 | All rights reserved

Hjemmesiden er under oppdatering!
Kontakt oss gjerne på Facebook 
Funduro AS